Vitajte na našom webe

 

Vážení občania, prostredníctvom internetovej stránky Mestskej polície Štúrovo, Vás chcem pozdraviť a zároveň aj informovať o vzniku, úlohách, činnosti a aktivitách Mestskej polície Štúrovo.

 

Verím, že Mestská polícia Štúrovo Vám svojou prácou pomôže cítiť sa bezpečnejšie v našom krásnom meste. Verím, že príslušníci mestskej polície Vám poradia a pomôžu v konkrétnych situáciách. Oslovte ich! Sme tu pre Vás! Dúfam, že aj Vy nám svojou spoluprácou pomôžete a pri každom podozrení z porušenia zákona zavoláte na telefónnu linku  0905/326911.

 

 

 

Bohumír Horban

náčelník MsP Štúrovo

Informácie MsP

Pasce na líšky

30.01.2017 18:36
V poslednej dobe bol zaznamenaný veľký výskyt líšok pohybujúcich sa v meste Štúrovo. Vzhľadom na nedostačujúce množstvo pascí, ktorými disponuje Poľovnícky spolok Štúrovo, v rámci spolupráce Mestská polícia zakúpila ďalšie 2 pasce na líščiu zver, ktoré budú rozmiestnené na miesta s najväčším...

Vtáčia chrípka

30.01.2017 18:33
     V priebehu minulého týždňa bolo na území mesta Štúrovo nájdených viacero druhov uhynutého vtáctva. Dňa 25.01.2017 boli nájdené uhynutá labuť, hus a drozd. Dňa 28.01.2017 bola opätovne nájdená uhynutá hus. Všetky vtáky boli nahlásené a prevezené pracovníkmi Štátnej veterinárnej...

Líšky

30.09.2014 12:15
  O Z N Á M E N I E        Na základe početných oznámení občanov mesta Štúrovo o pohybe líšok po uliciach mesta a v areáli kúpaliska Vadaš bolo pristúpené k riešeniu tohto problému a po dohode s poľovníckym združením...

Nelegálne skládky

05.06.2012 08:55
  Vážení spoluobčania!   Napriek zvýšenej kontrole mestskej polície počet nelegálnych skládok odpadu rastie ako huby po daždi. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako sa mi ľudia správame voči životnému prostrediu, voči prírode, voči nášmu mestu, v ktorom žijeme a budú žiť aj naše deti...

Vypaľovanie trávnatých plôch

11.04.2011 21:23
Vážení spoluobčania        Jar je obdobím, v ktorom si po dlhej zime veľa spoluobčanov upravuje okolie svojich príbytkov a pozemkov okolo nich.. Táto činnosť sa opakuje každoročne s pribúdajúcim sa oteplením a je chválihodné, že sa niektorí spoluobčania...

Parkovanie na trávnatých plochách

24.03.2011 08:25
  Vážení spoluobčania!          Dlhodobým problémom v našom meste je nedostatok parkovacích plôch, ako v centre mesta, tak aj na sídliskách. Mestská polícia si je vedomá tohto nedostatku, ale zároveň je preventívno-represívnym orgánom zabezpečujúcim...

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350