Vypaľovanie trávnatých plôch

11.04.2011 21:23

Vážení spoluobčania

 

     Jar je obdobím, v ktorom si po dlhej zime veľa spoluobčanov upravuje okolie svojich príbytkov a pozemkov okolo nich.. Táto činnosť sa opakuje každoročne s pribúdajúcim sa oteplením a je chválihodné, že sa niektorí spoluobčania starajú aj o svoje okolie a zároveň aj o celkový vzhľad mesta.

     Zároveň je mojou povinnosťou upozorniť Vás, spoluobčanov, že aj pri úprave svojho okolia je potrebné dodržať isté zásady a nedostať sa do sporu so zákonom. Týka sa to hlavne trávnatých plôch, ktoré je zakázané vypaľovať. Pri vypaľovaní trávnatých plôch občan porušuje viacero ustanovení zákona a Všeobecne záväzných nariadení. 

 

     V poslednej dobe dochádza v Štúrove k častému odcudzeniu kovových roštov na čistenie obuvi od vchodov do bytoviek. Príslušníci MsP pátrali po odcudzených roštoch kontrolou vo výkupniach kovov v katastri mesta no v žiadnej z nich nenašli odcudzené rošty.

Je v záujme Vás - občanov a zároveň v záujme zachovania verejného poriadku, zabezpečiť tieto zariadenia proti krádeži. Obyvatelia niektorých bytoviek už zabezpečili proti krádeži tieto rošty a to buď uzamkýnateľnou zámkou, alebo bodovým zvarením roštu k rámu.

Snahou Mestskej polície Štúrovo je chytiť páchateľov týchto krádeží, a preto je hliadková činnosť častejšie zameraná na sídliská a bytové domy.

Mestská polícia aj napriek svojej snahe nemôže zabezpečiť nepretržité hliadkovanie na sídliskách, a preto žiadam Vás – občanov o spoluprácu pri odhaľovaní týchto krádeží, a to bezodkladným vyrozumením mestskej polície aj pri tom najmenšom podozrení z páchania tejto aj inej protizákonnej činnosti. 

  

 

Bohumír Horban       

náčelník MsP      

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350