Vtáčia chrípka

30.01.2017 18:33

     V priebehu minulého týždňa bolo na území mesta Štúrovo nájdených viacero druhov uhynutého vtáctva. Dňa 25.01.2017 boli nájdené uhynutá labuť, hus a drozd. Dňa 28.01.2017 bola opätovne nájdená uhynutá hus. Všetky vtáky boli nahlásené a prevezené pracovníkmi Štátnej veterinárnej správy na zistenie príčiny úhynu. Laboratórnymi testami bolo zistené, že hus uhynula následkom nakazenia vírusom vtáčej chrípky. 

     Mestská polícia žiada občanov, aby pri nájdení uhynutej zveri sa jej v žiadnom prípade nedotýkali a okamžite tento nález nahlásili príslušníkom Mestskej polície Štúrovo, ktorí zariadia potrebné kroky v spolupráci so Štátnou veterinárnou správou.

 

Bohumír Horban        
náčelník MsP Štúrovo    

   

     

 

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350