Pasce na líšky

30.01.2017 18:36

V poslednej dobe bol zaznamenaný veľký výskyt líšok pohybujúcich sa v meste Štúrovo. Vzhľadom na nedostačujúce množstvo pascí, ktorými disponuje Poľovnícky spolok Štúrovo, v rámci spolupráce Mestská polícia zakúpila ďalšie 2 pasce na líščiu zver, ktoré budú rozmiestnené na miesta s najväčším pohybom líšok.

 

 

 

Bohumír Horban      
náčelník MsP Štúrovo  

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350