Parkovanie na trávnatých plochách

24.03.2011 08:25

 

Vážení spoluobčania!

 

 

     Dlhodobým problémom v našom meste je nedostatok parkovacích plôch, ako v centre mesta, tak aj na sídliskách. Mestská polícia si je vedomá tohto nedostatku, ale zároveň je preventívno-represívnym orgánom zabezpečujúcim verejný poriadok v našom meste. Preto oslovujem spoluobčanov, vodičov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na trávnatých plochách. Týmto konaním nielen porušujú zákon, ale hlavne devastujú svoje okolie.

 

 

Bohumír Horban       

náčelník MsP      

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350