Nelegálne skládky

05.06.2012 08:55

 

Vážení spoluobčania!

 

Napriek zvýšenej kontrole mestskej polície počet nelegálnych skládok odpadu rastie ako huby po daždi. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako sa mi ľudia správame voči životnému prostrediu, voči prírode, voči nášmu mestu, v ktorom žijeme a budú žiť aj naše deti .

Nelegálne skládky odpadu pôsobia na okolie negatívne, často obsahujú aj nebezpečné chemické látky pri ktorých hrozí únik do ovzdušia alebo do spodných vôd a preto sú potenciálnou zdravotnou hrozbou.

 

 

 

 

Zisťovanie pôvodcov nelegálnych skládok bez Vašej pomoci je veľmi obtiažne až takmer nemožné okrem prípadov keď sú prichytení na mieste.  Ak Vám vadia nelegálne skládky odpadu pomôžte nám odhaliť ľudí ktorí tieto nelegálne skládky zakladajú!  Len tak môžeme brať na zodpovednosť tých, ktorí sa správajú k nášmu mestu a prírode tak bezohľadne.

 

 

Bohumír Horban

náčelník MsP

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350