Líšky

30.09.2014 12:15

 

O Z N Á M E N I E

 

     Na základe početných oznámení občanov mesta Štúrovo o pohybe líšok po uliciach mesta a v areáli kúpaliska Vadaš bolo pristúpené k riešeniu tohto problému a po dohode s poľovníckym združením pôsobiacim na území mesta Štúrovo sa začal odchyt túlavých  zvierat.  

     V priebehu dvoch týždňov bolo poľovníckym združením odchytených 16 líšok v katastrálnom území mesta Štúrovo.

 

 

 

                                                                                                                                                                       Bohumír Horban

                                                                                                                                                                   náčelník MsP Štúrovo

 

 

    

 

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350