Cyklohliadka MsP

26.06.2018 18:56

Vážení spoluobčania!

 

Mestská polícia v Štúrove, podobne ako aj iné mestá na Slovensku, zaviedla od mája aj v našom meste cyklohliadky. Príslušníci mestskej polície majú k dispozícii dva bicykle. Využívajú ich na kontrolu okrajových častí mesta, záhradkárskych  oblastí, kúpaliska  a všade tam, kde je použitie bicykla efektívne. Pri svojej činnosti hliadky vykonávajú ochranu verejného poriadku, odhaľujú pôvodcov čiernych skládok  a v tomto suchom období kontrolujú dodržiavanie zákona o ochrane pred požiarmi. Veríme, že cyklohliadky budú prínosom a skvalitnia prácu príslušníkov MsP Štúrovo.

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350