Čo sa udialo v našom meste, tretí týždeň

30.04.2019 16:10

Vážení čitatelia,

 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Štúrove. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

V nočných hodinách bolo prijaté telefonické oznámenie od anonyma, že pred podnikom "HIGGI BAR" došlo k rúvačke medzi hosťami. Hliadka sa na uvedené miesto dostavila spolu s hliadkou OOPZ Štúrovo. Hádka vznikla medzi hosťami z Maďarskej republiky a "domácimi". Skupina mladých ľudí sa upokojila až po výzve hliadok. Hliadka zotrvala pri podniku až dovtedy, kým sa skupinka mladých ľudí nerozišla.

 

V predpoludňajších hodinách výkonávala hliadka bežnú hliadkovú činnosť na železničnej stanici. Pred vchodom do budovy železničnej stanice im bolo oznámené zamestnancom ŽSR, že sa v čakárni už dlhšiu dobu zdržiava maloletá osoba (chlapec). Hliadka odviezla maloletú osobu na sociálne oddelenie MsÚ. Po konzultácií s pracovníčkou sociálneho oddelenia maloletého previezli do Špeciálnej základnej školy na ul. Lipovú v Štúrove.

 

V nočných hodinách vyslal hliadku MsP koordinátor KS, preveriť anonymné oznámenie. Bol nahlásený požiar v priestoroch čistiacej stanice vody. Hliadka po príchode na miesto zistila, že hlásenie sa zakladá na pravde. Hliadka bola nútená odstrániť zábrany, ktoré im bránili v jazdu na hrádzu a taktiež by tvorili prekážky aj pre zásahové vozidlá hasičského zboru. Podarilo sa im lokalizovať požiar, ktorý sa nachádzal pri toku rieky Dunaj. Jednalo sa o rozsiahly požiar suchej trávy a stromového porastu. Skutočnosť bola nahlásená hasičskému zboru a hliadka zotrvala na mieste až do príchodu hasičskej výjazdovej jednotky, ktorú potom naviedli k požiaru, ktorý sa im podaril uhasiť.

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350