Čo sa udialo v našom meste, štvrtý týždeň

24.05.2019 10:31

Vážení čitatelia,

 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Štúrove. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

V ranných hodinách hliadka prijala telefonické oznámenie od zamestnanca ŽSSR, že na železniej stanici v čakárni už dlhšiu dobu zdržiava maloletá osoba (chlapec). Hliadka odviezla maloletú osobu na sociálne oddelenie MsÚ. Po konzultácií s pracovníčkou sociálneho oddelenia maloletého previezli do Špeciálnej základnej školy na ul. Lipovú v Štúrove, kde maloletú osobu odovzdali riaditeľke školy.

 

V nočných hodinách bolo prijaté telefonické oznámenie od príslušníka SBS Eurosecurity, ktorý požiadal hliadku o súčinnosť pri podniku "DOUBLE STAR" (Higgi bar), kde bolo podozrenie k hromadnej bitke. Po príchode hliadky na miesto sa zistilo, že pred vchodom sa nachádza skupinka ľudí ktorá nejavila žiadne náznaky konfliktu na rozdiel od druhej ktorá sa zdržiavala vo vnútri. K protiprávnemu konaniu nedošlo, hliadka zotrvala na mieste kým sa situácia úplne neupokojila a konfliktná skupina ľudí neodišla domov.

 

V poobedňajších hodinách pri zabezpečovaní zhromaždenia proti umiestneniu sochy Ľ. Štúra požiadal občan Maďarskej republiky aby sa hliadka dostavila na most Márie Valérie nakoľko tam mala padnúť staršia žena, ktorá pri páde utrpela zranenie nohy a to tak, že sa nevedela postaviť na nohy. Po príchode na miesto si hliadka všimla pani, ktorá sedela na chodníku. Pani sa sťažovala na veľké bolesti ľavej nohy. Na miesto bola privolaná sanitka RZP nakoľko nebola schopná od bolesti stúpiť na ľavú nohu. Po príchode sanitky RZP, hliadka spoločne so záchranárom naložili pani na nosidlá i do sanitky, ktorá odviezla pani do FNsP do Nových Zámkov.

 

V nočných hodinách bolo prijaté telefonické oznámenie od anonyma, že v podniku "DOUBLE STAR" (Higgi bar) došlo k napadnutiu jednej osoby. Po príchode hliadky bolo zistené, že napadnutý je poranený na krku a preto bola privolaná na miesto sanitka RZP. Napadnutý uviedol, že osoba ktorá ho napadla by sa mala zdržiavať pred uvedeným podnikom. Po príchode sanitky RZP a ošetrení boli napadnutý spolu s útočníkom v spolupráci OO PZ Štúrovo prevezený na útvar OO PZ. Vecou sa ďalej zaoberá OO PZ Štúrovo.

 

V poobedňajších hodinách hliadku telefonicky požiadala stála operačná služba RZP o asistenciu pri záchrane ľudského života. Hliadka vyregulovala cestu pre vozidlo RZP a poskytla prvú pomoc osobe ktorá ležala na zemi a javila príznaky epileptického záchvatu. Člen hliadky ju uložil do stabilizovanej polohy. Od jeho známej osoby sa hliadka dozvedela, že sa jedná o človeka ktorý trpí ochorením "DIABETES". Postihnutá osoba nedýchala a zmodrela jej tvár, preto jej nasypali do úst cukor, vďaka ktorému sa osobe ulavilo a obnovilo sa jej dýchanie. Po pár minútach sa dostavila na miesto RZP a prevzala postihnutú osobu do svojej starostlivosti. 

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350