Čo sa udialo v našom meste, druhý týždeň

10.04.2019 11:19

Vážení čitatelia,

 

na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Štúrove. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

V poobedňajších hodinách našu hliadku telefonicky požiadal službukonajúci príslušník stálej služby OO PZ Štúrovo aby sa hliadka dostavila na adresu Štúrovo, Balassiho 60A k pohostinstvu "GYURI" kde čakala jedna pani ktorej neznámy páchateľ odcudzil horský bicykel, červeno čiernej farby čo aj oznámila na OO PZ Štúrovo a tiež uviedla, že spozorovala ako neznáma osoba na tom bicykli odišla z pohostinstva "GYURI". Po oznámení hliadka prekontrolovala široké okolie mesta ale spomínanú osobu na bicykli nenašla. Pri druhej kontrole mesta si hliadka všimla, že sa daný bicykel nachádza pred pohostinstvom "GYURI" aj s osobou ktorá odcudzila bicykel. Osoba ktorá odcudzila bicykel na otázku, že odkiaľ má ten bicykel odpovedala, že ho odcudzil dňa 04.04.2019 na Športovej ulici v Štúrove. Osobu požiadali aby sa snimi dostavila na OO PZ Štúrovo, keďže bola podozrivá zo spáchania prečinu krádeže, nakoľko odcudzený bicykel mal hodnotu okolo 400€. Požiadavke vyhovela, dostavila sa s hliadkou na OO PZ Štúrovo, a aj pani so synom.

        Nakoľko vo veci bolo podozrenie zo spáchania prečinu krádeže, prípad prevzalo OO PZ Štúrovo.

 

V neskorších nočných hodinách hliadke bolo telefonicky oznámené rušenie nočného kľudu hlasným krikom a hádkou pred podnikom "HIGGI BAR". Po príchode na miesto hliadka spozorovala skupinu mladých a podnapitých ľudí, ktorí sa medzi sebou hlasno hádali a bili. Hliadka sa pokúsila dav upokojiť, ale s ich príchodom sa situácia ešte viac vyhrotila. Po márných viacerých výzvach, aby upustili od protiprávneho konania sa skupina ľudí v hojnom počte pustila do hliadky. Až po výzve použitia služobnej zbrane sa skupina podnapitých ľudí stiahla, ale od protiprávneho konania neupustila. Na základe toho hliadka požiadala o súčinnosť OO PZ Štúrovo. Po príchode policajnej hliadky na miesto sa skupina rozpustila a rozutekala do vedľajších ulíc.

 

V predpoludňajších hodinách hliadka prijala telefonické oznámenie, že na ul. Komenského sa voľne pohybuje pes. Po príchode hliadky na miesto, bolo zistené, že sa jedná o nemeckého ovčiaka, ktorý vyplašene pobehoval po ulici. Hliadka sa skontaktovala s pracovníčkou z OZ Priateľ pes aby im prišla na pomoc pri odchyte psa, ale nakoľko im uviedla, že sa na ich výpomoc vie dostaviť iba za približne 30 minút, hliadka sa rozhodla psa odchytiť sama. Po 20 minutách sa psa podarilo zahnať do dvora príslušnej komunity Jehovu, kde sa im podarilo psa bezpečne odchytiť. Po odchyte sa hliadke podarilo zistiť majiteľa psa, ktorý už hľadal psa a následne si ho prevzal. 

 

Kontakt

Mestská polícia Štúrovo

Námestie Slobody č.1
943 01 Štúrovo

+421 (0)36 2851352
+421 (0)36 2851353
+421 (0)905 326911

Náčelník MsP Štúrovo
+421 (0)36 2851350